top of page

Directed by Leandros Taliotis

Scenography PARAVAN

 

Produced by Satiriko Theatre

Premiere 7 November 2015

 

 

Actors:

Andreas Papamichalopoulos

Andrei Krupa

Dimitris Kostantinides

Andreas Koutsoumbas

Athena Savva

Evie Nicolaidou

Andria Evagorou

Vasiliki Andreou

Andreas Karoumbas

Elias Andreou

Stelios Theocharous.

 

Light design: Vikentios Christianides

Photographs by Melita Couta

bottom of page