top of page

The Overcoat by Nicolai Gogol

Premiere 5 October 2013

A site specific theatre performance based on the short story by Nicolai Gogol. In collaboration with Diomedes koufteros. The show was part of Nicosia Pop Festival 2013.

Directing team: Melita Couta, Diomedes Koufteros, Fotis Nicolaou, Haris Kafkarides, Nektarios Theodorou, Marios Mettis, Eleni Sidera.

Choreography: Fotis Nicolaou

Music: Antonis Antoniou Scenography: Paravan, Marina Hadjilouca, Lydia Mandridou

Costumes: Paravan

Lighting design:Dinos Othonos

Starring: Marios Mettis, Nektarios Theodorou, Eleni Sidera, Stella Filippidou, Marios Kakoulli, Ioanna Kordatou, Giulio Filippo D' Errico, Eva Kalomiri

Kostantinos Demetriou, Elena Georgiadou, Kostantinos Socratous, Katerina Kyriakou, Vasiliki Papamichael, Maria Poyiatzi, Phaidon Odysseos and Euripides Dikaios

Photos by Christos Theodorides 

bottom of page